Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розділ Розстановка педагогічних кадрів І розподіл обов’язків

Розділ Розстановка педагогічних кадрів І розподіл обов’язків

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ

1.1.Аналіз роботи школи за 2012-2013 навчальний рік

1.2.Завдання школи на 2013 – 2014 навчальний рік

1.3. Заходи по підготовці школи до організованого початку 2013-2014 н.року

Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1.Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

2.2.Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

2.3.Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Розділ 3. Виконання Законів України

3.1.Виконання Законів України "Про освіту”, "Про загальні середню освіту”

3.2.Соціальний захист дітей

Розділ 4. Управління діяльністю педагогічного колективу

4.1.Педагогічні ради

4.2.Наради при директорові

4.3. Методичні та організаційні наради призаступнику директора з навчально-виховної роботи

4.4 Наради у заступника директора з виховної роботи

Розділ 5. Виховна, правовиховна, правоосвітня та профілактична робота.

Розділ 6. Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації колективу

6.1.Організаційна робота. План курсової перепідготовки

6.2.Атестація педагогічних працівників

Розділ 7. Цивільна оборона

Розділ 8. Організація контрольно-аналітичної діяльністі

8.1. Контроль документації

8.2. Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації

8.3. Контрольно-аналітична діяльність

8.4. Графік адміністративного контролю за станом викладання предметів

Розділ 9. Діяльність Ради школи. Робота з батьками, громадськістю

Розділ 10. Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.

10.1.Охорона здоров’я та життя дітей.

10.2.Охорона праці.

Розділ 11. Фінансово-господарська діяльність


І. ВСТУП.

1.1. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ.

Школа — це простір для життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

Наше підростаюче покоління формується у складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей , неврівноваженості соціальних процесів , криміногенності суспільства . Надзвичайно гострою залишається проблема втрати цінності здоров”я серед учнівської молоді й поширення в дитячому середовищі шкідливих звичок.

Ми дослідили наше місце в освітній системі , вивчили нормативно-правову методичну освітню літературу . Проаналізовано зв’язки школи з іншими елементами соціокультурного середовища й соціальне замовлення школі від суспільства, міста , наших батьків. Вивчено різні аспекти внутрішнього розвитку : ефективність навчальної діяльності школярів , відповідність навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічним вимогам , рівень індивідуального здоров’я . Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти , традиції , що склались у закладі , потреби наших дітей і батьків, ми дійшли висновку , що для нас є перспективною фізкультурно - оздоровча спрямованість нашого закладу.Пріоритетна мета діяльності нашої школи - виховання гармонійно розвиненої особистості , активної участі кожної дитини у творенні власного фізичного і духовного здоров’я .
Зміст та структура розвитку загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 4 – "Школи сприяння здоров’ю” складено у відповідності до національної програми " Освіта : Україна ХХІ століття ", Законів України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту " ,
" Положення про середній загальноосвітній заклад " , програми " Діти України ".
Враховуючи актуальність проблеми й необхідність реалізації додаткових заходів, спрямованих на адаптацію й підготовку випускників школи до самостійного життя, колектив школи працював над науково-методичною проблемою ”Формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів” у рамках єдиної науково - методичної проблеми району «Дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності» (5-й рік: продовження ІУ етапу – творчого).

Школа має триступеневу структуру навчання:

І ступінь – школа становлення , яка складається із 1-4 класів

ІІ ступінь - школа самостійності і самоствердження - складається із 5-9 класів

ІІІ ступінь - школа вибору і самовизначення , складається із 10-11 класів

Навчально-виховний процес у 2012-2013 н.р. здійснювали 23 педагога, всі з вищою освітою. Із них директор – 1 чол., заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 чол., заступник директора з виховної роботи – 1 чол., педагог-організатор – 1 чол., практичний психолог та соціальний педагог – 1 чол., вчителів – 16 чол., вихователь ГПД – 1 чол., завідувач бібліотеки – 1 чол.

Серед учительського колективу - 12 учителів мають вищу категорію, 7 - І категорію, 2 - II категорію, 4 - "спеціаліст". З них мають звання «Старший вчитель» - 7.

Середній вік педагогічних кадрів – 44 роки, керівних – 45. Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100% від потреби.

Робочий навчальний план Тростянецької ЗОШ І-ІІІ № 4 ступенів на 2012-2013 навчальний рік був складений:

  • для 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

  • для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

  • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

  • для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;

Враховуючи побажання батьків та учнів, з варіативної частини у навчальні плани були включені :

  • Для учнів 2-5 класів курс «Сходинки до інформатики».

  • Для учнів 1-2 класів курс «Етика християнської моралі».

  • Для учнів 8 класу – спецкурс «Практикум з правопису української мови»

  • Для учнів 9 класу – спецкурс «Мова як генетичний фонд народу»;

  • Для учнів 10-11 класів – спецкурс «Українське ділове мовлення».

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Аналіз мережі за останні 2 роки показує, що зявляється тенденція до збільшення дітей шкільного віку ( плюс 2 чоловіки в порівнянні з минулим роком). За статтю переважає чоловіча ( на 17 чол. – 8 %).

Таблиця руху учнів за останні п'ять років

рік

класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всього

2008 -2009

К-ть учнів

17

23

20

19

23

19

25

21

16

25

27

235

Дівчат

8

9

8

8

9

7

13

11

9

9

12

103

Хлопців

9

14

12

11

14

12

12

10

7

16

15

132

2009 -2010

К-ть учнів

21

16

25

21

19

21

19

25

21

16

20

224

Дівчат

7

8

10

9

8

8

7

13

11

9

7

97

Хлопців

14

8

15

12

11

13

12

12

10

7

13

127

2010 - 2011

К-ть учнів

21

20

16

25

21

19

23

20

26

13

16

220

Дівчат

8

7

8

11

9

8

9

7

14

6

8

95

Хлопців

13

13

8

14

12

11

14

13

12

7

8

125

2011 - 2012

К-ть учнів

15

22

19

18

21

21

18

23

22

15

11

205

Дівчат

7

8

8

8

10

9

7

9

9

10

5

90

Хлопців

8

14

1

10

11

12

11

14

13

5

6

115

2012 - 2013

К-ть учнів

18

19

20

18

18

20

22

17

24

17

14

207

Дівчат

10

9

9

8

9

10

9

7

10

6

8

95

Хлопців

8

10

11

10

9

10

13

10

14

11

6

112
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Резюме
Кандидатська дисертація: Галуження розв’язків нелінійних інтегральних рівнянь теорії синтезу антен

І. В. Наливайко Протягом 2010-2011 н р. методичне об’єднання учителів...
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», району- «Створення умов креативної освіти для розвитку І реалізації інноваційної...

Олімпіада з алгебри
Знайдіть найменше натуральне значення, для якого наведена система рівнянь не має розв’язків в цілих числах

Розклад уроків педагогічних працівників які атестуються

Костюка Видавництво «Радянська школа»
Рукопис рецензували: кандидати педагогічних наук Г. П. Антонова, Г. Г. Викова, О. В. Неровня

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін — хімії,...

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін — хімії,...

Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік
Федченко Л. Я.,завідувач відділу математики обліппо, кандидат педагогічних наук, доцент

Розвиток
Розділ І. Науково-теоретичні основи розвитку творчих здібностей учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка