Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Контрольні роботи з геометрії для учнів 11 класу екстернатної форми навчання. Контрольна робота №1 з теми: «Координати І вектори у просторі. Геометричні тіла»

Контрольні роботи з геометрії для учнів 11 класу екстернатної форми навчання. Контрольна робота №1 з теми: «Координати І вектори у просторі. Геометричні тіла»

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГЕОМЕТРІЇ

ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ ЕКСТЕРНАТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

З ТЕМИ: « Координати і вектори у просторі. Геометричні тіла».
ПОЧАТКОВИЙ І СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ.

1.Дано точки А( 0; - 3; 2) і В( 4; 0; -2). Середина відрізка АВ належить:

а) осі ОХ; б) осі ОУ; в) осі ОZ; г) площині ХУ.

2.Знайти координати та модуль вектора АВ, якщо А( 1; 2; 5), В( - 3; 2; 4).

А) АВ = ( -4; 0; - 1) і ; б) АВ = ( 4; 0 – 1); і 12; в) АВ = ( 0; -1; 4) і 15;

г) інша відповідь.

3.При яких значеннях х вектори ā = ( 1; х; - 3) і ū = ( - 2; 10; 6) колінеарні?

А) - 2; б) - 5; в) 5; г) інша відповідь.

4. При яких значеннях р кут між векторами ā = ( 1; 1; 0) і ē ( 0; 4; р) дорівнює 600 ?

а) 4; б) – 4 або 4; в) 16; г) 16 або – 16.

5. Яка з точок симетрична точці М( - 1; 2; -4) відносно площини УZ/

а) ( 1; -2; 4); б) ( 1; 2; -4); в) ( -1; -2; -4); г) ( -1; 2; 4).

6. АВСДА!В!С!Д! – куб, АВ = 1. Виконати дії з векторами АВ, ВС, ВВ1 і знайти значення виразу

( АВ + ВС) · ВВ1.

а) 1; б) 0; в) - 1; г) 0,5.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7.Знайдіть довжину медіани ВМ трикутника АВС, заданого координатами своїх вершин

А( - 2; 3; 5), В( 1; -3 ; 2), С( 4; -3; 1).

8. Записати рівняння сфери з центром в точці А( 1; - 2; 3), яка проходить через точку

М( 3; -2; 4).

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

9. Знайти площу чотирикутника АВСД , якщо А( 7; 6; 8), В( 2; 8; 6); С( 3; 4; 2), Д( 8; 2; 4).КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

З ТЕМИ : « МНОГОГРАННИКИ. ОБ’ЄМИ І ПЛОШІ ПОВЕРХОНЬ МНОГОГРАННИКІВ».

ПОЧАТКОВИЙ І СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ.

1. В основі прямого паралелепіпеда лежить ромб, висота паралелепіпеда дорівнює 12 см, а діагоналі основи 10см і 18см. Знайти довжину більшої діагоналі паралелепіпеда.

А) 12см; б) 13см; в) 14 см; г) інша відповідь.

2. Знайти об’єм правильної чотирикутної піраміди, висота якої 8см, а бічне ребро 17см.

А) 1200см3; б) 700см3; в) 350см3; інша відповідь.

3. Ребро куба дорівнює 5см. Знайти площу бічної поверхні куба.

а) 25см2; б) 100см2; в) 150см2; г) інша відповідь.

4. Обчислити об’єм правильної чотирикутної призми, діагональ якої дорівнює 5см, а висота призми дорівнює 4см.

а) 20см3; б) 30см3; в) 50см3; г) інша відповідь.

5. Об’єм зрізаної піраміди дорівнює 475 см3, її висота – 15см, площі основ відносяться як 4 : 9. Знайти площу меншої основи.

а) 16см2; б) 20см2; в) 36см2; г) інша відповідь.

6.Знайти діагональ прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри дорівнюють 3см, 2см, 6см.

а) 6см; б) 7см; в) 8см; г) інша відповідь.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ.

7.Знайти площу бічної поверхні прямої призми , бічне ребро якої дорівнює 10см, а в основі лежить ромб з діагоналями 6см і 8см.

8. Знайти площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см.


ВИСОКИЙ РІВЕНЬ.

9. Знайти площу поверхні прямого паралелепіпеда, в основі якого лежить ромб зі стороною а і гострим кутом α, якщо менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом β.КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

З ТЕМИ « ТІЛА ОБЕРТАННЯ. КУЛЯ. СФЕРА».

1. Площа поверхні кулі дорівнює 20π см2. Знайти площу великого круга даної кулі.

А) 4π см2; б) 5π см2; в) 8π см2; г) інша відповідь.

2. Для того, щоб збільшити об’єм конуса в 27 разів, не змінюючи його основу, треба збільшити висоту в:

А) 27 разів; б) 9 разів; г) 3 разів; д) інша відповідь.

3. Осьовий переріз циліндра квадрат. Його діагональ 4см. Знайти площу основи циліндра.

а) 4π см2; б) 8π см2; в) 16π см2; г) інша відповідь.

4. Якщо сферу радіусом 10см перетнути площиною на відстані 8 см від центра, то довжина лінії перетину дорівнює;

а) 6π см; б) 12π см в)18π см ; г) інша відповідь.

5.Знайти об’єм кулі, якщо площа її великого круга дорівнює 81π см2.

а) 36 π см2; б) 288 π см2; в) 972 π см2; г) інша відповідь.

6. Відношення об’ємів двох куль дорівнює 1 : 8. У скільки разів радіус першої кулі менше від радіуса другої кулі?

а) у 2 рази; б) у 3 рази; в) у 4 рази; г) інша відповідь.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ.

7. У циліндрі проведено переріз площиною, паралельною до осі циліндра. Відстань від осі циліндра до перерізу дорівнює 8см. Радіус циліндра 10см. Знайти діагональ перерізу циліндра, якщо відомо , що даний переріз – квадрат.

8.Відстань від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 5см. Знайдіть висоту конуса, якщо його радіус дорівнює 6см.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ.

9. Вершини трикутника лежать на сфері, а його сторони дорівнюють 2см, 4см, 6см. Знайти радіус сфери, якщо відстань від центра сфери до площини трикутника дорівнює 4см.

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Контрольні роботи з алгебри для учнів 11 класу екстернатної форми...
Точка рухається прямолінійно за законом Х =, де Х – координата, t – час. Чому дорівнює швидкість у момент t = 1?

Контрольні роботи з алгебри для учнів 10 класу екстернатної форми...
З теми: «Числові функції. Арифметичний корінь n – степеня. Степінь з раціональним показником.»

1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі ( 12 год)
Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка

Урок засвоєння нових знань Форми роботи: фронтальне опитування; індивідуальна...
Ввести терміни та їх позначення для множин натуральних, цілих, раціональних чисел

Урок геометрії в 10 класі Тема : Прямокутна система координат у просторі
Мета: Ознайомити учнів з декартовою прямокутною системою координат у просторі, розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси...

Урок української мови у 10 класі Тема: переносне значення слів. Тропи...
Методи, прийоми І форми роботи. Розповідь учителя, робота в мікрогрупах, виступи учнів з повідомленнями, бесіда за запитаннями, самостійна...

Мерзляк А. Г. та інші
Підсумкові контрольні роботи», «Математика. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Математика (Алгебра; Геометрія) 7 клас: Підсумкові...

Правила виконання контрольної роботи Контрольна робота При виконанні...
На титульній сторінці контрольної роботи повинні бути прізвище, ім’я та по-батькові студента, номер варіанта (див оформлення титульної...

Календарно-тематичне планування з теми
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу при вивченні теми «Розв’язування прямокутних трикутників»

Контрольна робота з алгебри в 10 класіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка