Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Орієнтовний тематичний план розподільного вивчення алгебри І початків аналізу І геометрії. 11 клас

Орієнтовний тематичний план розподільного вивчення алгебри І початків аналізу І геометрії. 11 клас


Вчитель ЗОШ І-ІІІ ст.. смт. Раухівка Уланова Н. М.

Орієнтовний тематичний план

розподільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії.

11 клас

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ *

(70 год,2 год на тиждень, резервний час- 10 год)п/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

Примітки

1

2

3

4

5

Узагальнення і систематизація знань учнів за 10 клас(4 год)

1-2

Функції. Види функцій. Властивості функцій. Графіки функцій та їх побудова .23

Степінь із довільним дійсним показником.

14

Діагностика тестування рівня знань учнів за курс 10 класу. .

1Показникова та логарифмічна функції. (12 год)

5

Показникова функція, її властивості і графік.

16

Найпростіші показникові рівняння. Зведення деяких показникових рівнянь до найпростіших.

17

Розв'язування систем рівнянь, що містять показникові функції. .

18

Розв'язування найпростіших показникових нерівностей.

19

Розв'язування показникових рівнянь, нерівностей, систем.

110

Логарифми та їх властивості.

111

Логарифмічна функція, її властивості та графік.

112

Розв'язування логарифмічних рівнянь.

113

Розв'язування логарифмічних нерівностей.

114

Розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь.

115

Тематична контрольна робота №1

116

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.

1Похідна та її застосування. (18 год)

17

Границя послідовності.

118

Границя і неперервність функції в точці

119

Границя функції на нескінченності.

120

Властивості функцій , неперервних в точці і на проміжках

121

Рівняння дотичної до графіка функції і похідна

122

Техніка диференційовання.

123

Похідні тригонометричних функцій.

124-25

Похідна складеної функції.

226

Похідні показникової і логарифмічної функцій.

127

Застосування похідної для дослідження функцій.

128

Екстремуми функції. .

129

Застосування другої похідної для дослідження функцій та побудови їх графіків.

130

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції .

131

Механічний зміст похідної .

132

Застосування похідної до розв'язування рівнянь та доведення нерівностей .

133

Тематична контрольна робота №2

134

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.


Інтеграл та його застосування (14 год)

35

Понятгя первісної. Основна властивість первісних. Невизначений інтеграл .

136

Таблиця первісних .

137-38

Правила знаходження первісних .

139

Первісна та площа криволінійної трапеції.

140-41

Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.

Формула Ньютона -Лейбніца .

242

Розв'язування вправ на знаходження визначених інтегралів.

143

Обчислення площ плоских фігур.

144-45

Застосування інтеграла .

246

Найпростіші диференціальні рівняння.

147

Тематична контрольна робота №3

148

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.

1ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ( 12 год)

49

Випадковий дослід і випадкова подія.

150-51

Відносна частота події.

252

Ймовірність події.

153

Елементи комбінаторіки. Правило суми і добутку.

154

Розміщення і перестановки .

155-56

Комбінації і Біном Ньютона .

257

Поняття про статистику. Вибіркові характеристики.

158

Графічне представлення інформації про вибірки.

159

Тематична контрольна робота №4

160

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.

1Узагальнення і систематизація знань учнів за курс 11 класу ( 10 годин)

61

Функції, їх властивості та графіки.

162

Тригонометричні функції та їх властивості.

163-64

Розв'язування тригонометричних рівнянь і нерівностей.

265

Показникова та логарифмічна функції, їх властивості і графіки.

166

Розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь.

167

Похідна функцції. Застосування похідної до дослідження функцій.

168

Інтеграл та його застосування.

169

Контрольна робота № 5 (підсумкова)

170

Тренувальні тести за програмою шкільного курсу алгебри та початків аналізу.

111 клас

ГЕОМЕТРІЯ

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ *

(35 год, 1 год на тиждень, резервний час- 9год)п/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

Примітки

1

2

3

4

5

Узагальнення і систематизація знань учнів за 10 клас(4 год)

1-2

Паралельність прямих і площин у просторі.23

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

14

Діагностика тестування рівня знань учнів за курс 10 класу. .

1Координати і вектори у просторі. (12 год)

5

Прямокутна система координат у просторі.

16

Відстань між точками в просторі. Координати середини відрізка.

17

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів.

18

Дії над векторами,що задані координатами.

19-10

Кут між векторами, скалярний добуток векторів. Розв'язування задач.

211

Тематична контрольна робота №1

112

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.

1
Геометричні тіла.

Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл .(14 год)

13

Многогранники. Правильні многогранники

114-15

Призми. Площі поверхонь та об'єми призм.

216-17

Піраміди. Площі поверхонь та об'єми пірамід.

218

Тематична контрольна робота №1

119

Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра.

220

Конус. Площа поверхні та об'єм конуса

121-22

Куля і сфера.

223

Тіла обертання.

124

Тематична контрольна робота №2

1Узагальнення і систематизація знань учнів за курс 11 класу( 9 годин)

26-27

Координати і векторі в просторі.

228-29

Площі поверхонь та об'єми многогранників.

230-32

Тіла обертання та їх площі поверхонь та об'єми.

233

Тематична контрольна робота №3

134-35

Тренувальні тести за програмою шкільного курсу геометрії.

2


поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

Календарне планування вивчення алгебри І початків аналізу в 10 класі За підручником
Алгебра І початки аналізу : підруч для 10 кл загально-освіт навч закладів : академ рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Но­міровський, В....

Уроку
Перша частина посібника містить орієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри І початків аналізу та з геометрії для фізико-математичного...

Урок алгебри та початків аналізу 10 клас ( математичний профіль)
Мета: Узагальнити І систематизувати знання та вміння розв’язувати тригонометричні рівняння

Уроку з алгебри І початків аналізу в 11класі Тема: Трансцендентні рівняння
...

Урок №1 з алгебри та початків аналізу. 10 Клас. Фізико-математичний профіль
Мета: формувати вміння розв`язувати алгебраїчні рівняння вищих степенів методом заміни змінних; розвивати пам`ять, мислення, вміння...

На засідання методичного об’єднання
Крок до знань (тематичні завдання з алгебри та початків аналізу (10-11 кл.). Тестування. / Авт.: С. В. Маринчук – днз «Канівське...

Розв’язування показникових рівнянь
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Об’ єми многогранників та тіл обертення
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 11 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка