Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кононенко С. А. Розв’язування до завдань для державної атестації з алгебри 9 клас

Кононенко С. А. Розв’язування до завдань для державної атестації з алгебри 9 клас

Портрети вчених


 1. Мстислав Келдиш

 2. Нільс Абель

 3. Михайло Остроградський

 4. Микола Лобачевський

 5. Карл Вейєрштрасс

 6. Софія Ковалевська

 7. Андрій Колмогоров

 8. Олексій Погорєлов

 9. Евклід

 10. Піфагор

 11. Фалес Мілетський

 12. Карл Гаус

 13. Михайло КравчукМеблі у класі


 1. Дошка шкільна -1 шт.

 2. Стенд осі координат – 1 шт.

 3. Стенди тематичні (Куточок безпеки, Математика Цариця наук, Квадратні рівняння, Вчитися не легко, але цікаво, Формули диференціювання) - 5 шт.

 4. Стіл вчительський – 1 шт.

 5. Стілець вчительський – 1 шт.

 6. Парти учнівські – 16 шт.

 7. Стільці учнівські – 32 шт.

 8. Шафи – 5 шт.

 9. Таблиці - шт..

 10. Геометричні фігури (деревяні многокутники - трикутна піраміда, куб, трикутна призма, чотирикутна піраміда, зрізаний конус, шестикутна зрізана призма. Чотирикутна піраміда та похила трикутна призма, ікосаєдр - із дроту. Циліндри, куб та конус – із бумаги)

 11. Розсувні фігури –трикутник, прямокутник, кут.

 12. Шаблони (Парабола (5 см і 10 см – одн. Відр.), еліпс, паралелограм)

 13. Математичні прилади (циркуль, указка, косинець, лінійка, транспортир)

 14. Коробки для наочностей – 38 шт.

 15. Папки картонні – 16 шт.

 16. Папки тонкі – 37 шт.

 17. Диски (Геометрія та алгебра Ч-1, Ч-2) – 4 шт.

 18. Література


Література

До ДПА

9 клас

 1. Литвиненко Г.М., Апостолова Г.В. Про екзамен з математики на атестат про середню освіту. Інструктивно-методичний лист. – 16 с. – Укр. мов.

 2. Бурда М.І. та ін.. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. – Харків: Гімназія, 2008. – 224 с.

 3. Бурда М.І. та ін.. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. – Харків: Гімназія, 2010. – 256 с. -3 шт.

 4. Істер О.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. / О.С. Істер, О.І Глобін, О.В. Комаренко. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Центр навч. –метод. л-ри, 2012. – 122 с.: іл.. – 5 шт.

 5. Істер О.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. / О.С. Істер, О.І Глобін, О.В. Комаренко. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Центр навч. –метод. л-ри, 2013. – 168 с.: іл.

 6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. / А.Г. Мерзляк [та ін.] за ред.. М.І. Бурди. – К.: Центр навч. –метод. л-ри, 2014. – 256 с.: іл.. – 2 шт.

 7. Кононенко С.А. Розв’язування до завдань для державної атестації з алгебри 9 клас. – Х.: Країна мрій, 2007. – 112 с. – 2 шт.


11 клас

 1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Геометрія. 11 клас. За редакцією З.І. Слєпкань. – Харків, «Гімназія», 2002, - 176 с. -2 шт.

 2. Березняк М.В. Алгебра та початки аналізу. Державна підсумкова атестація. 11 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. 48 с.

 3. Маркова І.С. Стаднік Л.Г. Алгебра та початки аналізу. 11 клас: Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 80 с. – (Екзамен без проблем)

 4. Маркова І.С. Стаднік Л.Г. Геометрія. 11 клас: Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Екзамен без проблем)

 5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас: У 2 кн. 1/М.І. Бурда, О.Я. Біляніна, О.П. Вашуленко та ін.. – Х.: Гімназія, 2008. – 224 с. – 4 шт.

 6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас: У 2 кн. 2/М.І. Бурда, О.Я. Біляніна, О.П. Вашуленко та ін.. – Х.: Гімназія, 2008. – 224 с. – 4 шт.

 7. Кононенко С. А. Розв’язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. – Х.: Країна мрій, 2008. – 160 с.


Методична література


 1. Роганін О.М. Алгебра і початки аналізи:10 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 256 с.

 2. Роганін. 11 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.:Веста: Видавницво «Ранок», 2003. – 256 с.

 3. Ясінський В.А. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв’язування. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005 – 208с.

 4. Коваль Т.В. 400 задач з математичних олімпіад 8-11 класи. / Упорядник Т.В. Коваль. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 80 с.

 5. Математика (Алгебра. Геометрія). 7 клас: Розв’язання з коментарями до підсумкових контрольних робіт / Упоряд. А.Р. Гальперіна. – К.; Х.: Веста, 2011. – 96 с. – 4 книги.

 6. Сліпкань Зінаїда. Психолого–педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 7. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок» 2011. – 384 с. – (Факультативи та курси за вибором).

 8. Збірник програм з математики для профільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І.Допрофільна. Підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с. – (Факультативи та курси за вибором).

 9. Книга вчителя математики: Довідково-математичне видання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, Н.П. Щекань. Вид. 2- ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ РЛЮС, 2006. – 288 с.

 10. Нелін Є.П. Методичні рекомендації щодо використання комплекту таблиць з геометрії для 7 – 9 класів. – Х.: Веста: Вид-во «Ронок», 2006. – 16 с.

 11. Налійчук П.Й. Шкільні навчальні кабінети. – Х.: Вид. гупа «Основа», 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 10 (82))

 12. Перехейда О.М. Пожежна безбека у школі / О.М. Перехейда – Х.: Вид. Група «Основа», 2012. – 224 с. – (Серія «Адміністратору школи»).

 13. Математика, 8 кл.: Зб. Завдань для тематичного оцінювання знань. Метод . рекомендації / Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – 2-ге вид., із змінами. – К.: КІМО, 2002.- 56 с. (7- шт.)

 14. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С.

Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії для 7 класу. – Х.: Гімназія. 2007, - 128 с.: іл.

 1. Математика, 7 кл.: Зб. Завдань для тематичного оцінювання знань. Метод . рекомендації / Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – 2-ге вид., із змінами. – К.: КІМО, 2002.- 56 с. (3- шт.)

 2. Роєва Т.Г. Адруг Л.М. Алгебоа. Завдання для тематичного оцінювання. 7 клас. – Х.: Країна мрій. 2007. – 32 с. (14-шт)

 3. Роєва Т.Г. Адруг Л.М. Алгебоа. Завдання для тематичного оцінювання. 7 клас. – Х.: Країна мрій. 2007. – 16 с. (12-шт)

 4. Березняк М.В. Математика (алгебра, геометрія). Підсумкові контрольні роботи . 7 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 32 с.

 5. Укладачі: Капіносов А.М., Сень Я.Г., Пономаренко Ю.І., Васильченко І.Ф. Алгебра. Завдання для тематичного оцінювання. 8 клас. – Х.: Країна мрій, 2008. – 48 с. (2-шт)

 6. Роєва Т.Г., Кононенко С.А., Синельник Л.Я. Зошит для самостійних і контрольних робіт з алгебри. 8 клас. – Х.: Країна мрій, 2004. – 48 с. (12-шт)

 7. Гай В.П. Геометрія. Завдання для тематичного оцінювання. 8 класю – Х.: Країна мрій, 2008 0 48 с. (10- шт.)

 8. Математика. 10 кл.: Зб. Завдання для тематичного оцінювання знань. Метод. Рекомендації /М.Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – 2-ге вид., із змінами. – К.: КІМО, 2002. – 64 с.

 9. Кондратьєва Лариса. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання з геометрії. 10 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 112 с.


поділитися в соціальних мережах


Схожі:

«Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас»
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» (авт. Власов В. С., Кульчицький С. В.)

Програма курсу "Модуль"
Зміст занять буде направлений на розширення знань учнів, підвищення рівня математичної підготовки через розв’язування великої кількості...

Тема заняття: «Розв’язування нерівностей методом інтервалів»
Наочність та обладнання: мультимедійне презентаційне обладнання, презентація, схема самооцінки «Піраміда знань», елементи «дерева...

Управління освіти та науки дніпропетровської міської ради наказ
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 03. 03. 2015 №132/0/212-15 «Про проведення державної підсумкової атестації...

Комунальний заклад освіти
Амур-Нижньодніпровського районного відділу освіти від 17. 03. 2015 №104 «Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення...

Урок алгебри у 9 класі на тему „Системи рівнянь другого степеня з двома змінними”
Формувати вміння встановлювати закономірності, аналізувати, робити висновки, аргументувати відповідь. Формувати комунікативні, самоосвітні,...

Алгебра 9 клас ІІ семестр
Сума двох чисел 70. Перше число на 15 більше, ніж друге. Складіть систему рівнянь для розв’язування задачі

Урок алгебри в 11 класі. Тема: «Елементи комбінаторики»
Процес розв’язування логічних задач потребує вищої розумової діяльності порівняно з процесом розв’язування стандартних задач. Зацікавити...

Урок алгебри. Вчитель математики Червонопартизанської гімназії, Луганської обл
Тема. Система лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем

Конспект уроку алгебра, 9 клас «Прогресії навколо нас. Розв'язування задач прикладного змісту»
Узагальнити знання учнів про прогресії, закріпити навички обчислення суми, показати практичне застосування теми на прикладах задач...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка