Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. раціональні вирази (32 год)

1. раціональні вирази (32 год)

Складено до підручникаІстер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Алгебра, 8 клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

проведення

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (32 год)

1
Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу
2
Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу
3
Раціональні вирази. Раціональні дроби.
4
Основна властивість раціонального дробу
5
Основна властивість раціонального дробу
6
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1
7
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
8
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
9
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
10
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота № 2
11
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
12
Тематична контрольна робота № 1
13
Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
14
Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
15
Ділення дробів
16
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3
17
Тотожні перетворення раціональних виразів
18
Тотожні перетворення раціональних виразів
19
Раціональні рівняння
20
Раціональні рівняння. Самостійна робота № 4
21
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
22
Тематична контрольна робота № 2
23
Степінь із цілим показником
24
Властивості степеня із цілим показником
25
Властивості степеня із цілим показником
26
Властивості степеня із цілим показником.Самостійна робота № 5
27
Стандартний вигляд числа
28
Функція , її графік і властивості
29
Функція , її графік і властивості.

Самостійна робота № 6
30
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
31
Тематична контрольна робота № 3
32
Підсумковий урок
ІІ семестр

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (14 год)

33
Функція y = x2, її графік і властивості
34
Арифметичний квадратний корінь
35
Арифметичний квадратний корінь
36
Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа
37
Тотожність . Рівняння 
38
Тотожність . Рівняння . Самостійна робота № 7
39
Властивості арифметичного квадратного кореня
40
Властивості арифметичного квадратного кореня
41
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
42
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
43
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Функція , її графік і властивості
44
Функція , її графік і властивості. Самостійна робота № 8
45
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
46
Тематична контрольна робота № 4
Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (18 год)

47
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
48
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
49
Формула коренів квадратного рівняння
50
Формула коренів квадратного рівняння
51
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9
52
Теорема Вієта
53
Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач
54
Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач
55
Самостійна робота № 10. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
56
Тематична контрольна робота № 5
57
Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
58
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних
59
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних
60
Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь
61
Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь
62
Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь. Самостійна робота № 11
63
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
64
Тематична контрольна робота № 6
Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-ГО КЛАСУ (5 год)

65
Раціональні вирази
66
Квадратні корені. Дійсні числа
67
Квадратні рівняння і раціональні рівняння
68
Текстові і прикладні задачі
69
Підсумкова контрольна робота за рік
70
Підсумковий урок

Складено до підручникаІстер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно із чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 
№ 585).


Геометрія, 8 клас

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

уроку

Дата

проведення


Тема уроку


Примітки

І семестр

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ (21 год)

1
Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 7-го класу
2
Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника
3
Чотирикутник, його елементи. Паралелограм і його властивості
4
Паралелограм, його властивості й ознаки
5
Паралелограм, його властивості й ознаки.

Самостійна робота № 1
6
Прямокутник і його властивості
7
Ромб і його властивості
8
Ромб і його властивості
9
Квадрат і його властивості
10
Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
11
Тематична контрольна робота № 1
12
Трапеція
13
Трапеція
14
Центральні і вписані кути
15
Вписані та описані чотирикутники
16
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3
17
Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника
18
Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції
19
Середня лінія трапеції
20
Самостійна робота № 4. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
21
Тематична контрольна робота № 2
Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ (11 год)

22
Узагальнена теорема Фалеса
23
Подібні трикутники.
24
Ознаки подібності трикутників
25
Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5
26
Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику
27
Властивість бісектриси трикутника
28
Застосування подібності трикутників до розв’язування задач
29
Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6
30
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
31
Тематична контрольна робота № 3
32
Підсумковий урок
ІІ семестр

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

33
Теорема Піфагора
34
Теорема Піфагора
35
Теорема Піфагора
36
Перпендикуляр і похила, їх властивості
37
Перпендикуляр і похила, їх властивості
38
Розв’язування задач. Самостійна робота № 7
39
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
40
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
41
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
42
Розв’язування прямокутних трикутників
43
Розв’язування прямокутних трикутників
44
Розв’язування задач. Самостійна робота № 8
45
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
46
Тематична контрольна робота № 4
Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (16 год)

47
Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола
48
Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола
49
Поняття площі многокутника. Площа прямокутника
50
Поняття площі многокутника. Площа прямокутника
51
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9
52
Площа паралелограма
53
Площа паралелограма
54
Площа трикутника
55
Площа трикутника
56
Площа трикутника
57
Площа трапеції
58
Площа трапеції
59
Площа трапеції
60
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 10
61
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
62
Тематична контрольна робота № 5
Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

(8 год)

63
Чотирикутники
64
Чотирикутники
65
Подібність трикутників
66
Розв’язування прямокутних трикутників
67
Розв’язування прямокутних трикутників
68
Многокутники. Площі многокутників
69
Підсумкова контрольна робота за 7 клас
70
Підсумковий урок
поділитися в соціальних мережах


Схожі:

І сем. 2 години на тиждень 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. 38 год., всього 70 год
Узагальнення І систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 8 класу з теми: «Раціональні вирази»

Єлохіна І. М. irina elohina 26 @ gmail com 8-б (укр.) 01. 09 12. 09. 2014 алгебра (4 год.)
...

Календарно-тематичне планування з алгебра та початків аналізу для 11 класу
Тема І. Похідна та її застосування (26 год) Поняття похідної. Обчислення похідних (13 год)

Програма вступного екзамену
Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Застосування...

5-б ( 3 год. ) 16. 05 Образотворче мистецтво
«Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2013/2014 навчальному році»

Урок алгебри в 8 класі удовиченко В. М. Вчитель математики
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа

Урок алгебри в 7 класі. Тема: «Цілі вирази. Тотожності.»
Плохута Ніна Іванівна, вчитель математики Новожиттівського нвк чорнобаївського району Черкаської області

3. Квадратні рівняння. Теорема Вієта (9 год.)
Пропонований матеріал покликаний допомогти вчителям краще підготуватися І провести урок алгебри в 8 класі, не витрачаючи на це багато...

1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі ( 12 год)
Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка

Вступного випробування
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння І нерівності; функції; елементи комбінаторики;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка