Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Скадовської районної ради Херсонської області

Скадовської районної ради Херсонської областіВолодимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

Збірник

контрольних робіт
з математики


8 клас

Вчитель математики
спеціаліст І категорії
Заяц Л.М.


2012-2013

Алгебра

Контрольна робота з алгебри № 1

«Дробові вирази. Дії над дробами»

Варіант 1

 1. Знайдіть, при яких значеннях змінної має зміст вираз: а) ; б) .

 2. Скоротіть дріб: а) ; б) ; в) .

 3. Виконайте дії: а) ; б)

 4. Виконайте дії: а) ; б) ; в) ;
  г) .


Варіант 2

 1. Знайдіть, при яких значеннях змінної вираз мас зміст: а) ; б) .

 2. Скоротіть дріб: а) ; б) ; в) .

 3. Виконайте дії: а) ; б)

 4. Виконайте дії: а) ; б) ; в) ;
  г) .

Оцінювання завдань: №1 – 2 бала; №2 – 3 бала; №3 – 3 бала; №4 - 5 балів (а-в по 1 балу, г – 2 бала)

Контрольна робота з алгебри №2

«Раціональні рівняння»


Варіант 1

Варіант 2

1°. Перевірити, чи є число 3 коренем рівняння:

1°. Перевірити, чи є число 3 коренем рівняння:

а) ;

б)

а) ;

б)

2°. Розв'яжіть рівняння:

2°. Розв'яжіть рівняння:

а) ; б)

а) ; б)

3. Розв'яжіть рівняння:

3. Розв'яжіть рівняння:

а) ;
б)

а) ;
б)

Оцінювання – по 2 бала за кожний правильно розв’язаний приклад

Оцінювання – по 2 бала за кожний правильно розв’язаний приклад


Контрольна робота з алгебри №3

«Степінь з цілим показником»

Варіант – 1

1) Обчисліть значення виразу: а) (-2)0·(-5)2; б) 3-5 : (3-6 : 9-2)

2) Спростіть вираз: а) (3а-1 b3) ∙ (6а-2b-3)2; б)

3) Виконайте дії і результат запишіть у стандартному вигляді:
а) (2,3 ∙ 104) ∙ (6,1 ∙ 10-5); б) (1,7 ∙ 103) : (6,8 ∙ 10-2).

4) Побудуйте графік функції . Користуючись побудованим графі­ком, знайдіть:

а) при якому значенні х значення функції дорівнює 4;

б) при якому значенні х значення функції більше за 4.
Оцінювання: за кожне правильно виконане завдання по 3 бала

Варіант – 2

1) Обчисліть значення виразу: а) (-3)0·52; б) 3-5 : 3-6 · 9-2

2) Спростіть вираз: а) (2а-2 b3) ∙ (4а-1b-3)2; б)

3) Виконайте дії і результат запишіть у стандартному вигляді:
а) (2,3 ∙ 10-4) ∙ (6,1 ∙ 105); б) (1,7 ∙ 10-3) : (6,8 ∙ 102).

4) Побудуйте графік функції . Користуючись побудованим графі­ком, знайдіть:

а) при якому значенні х значення функції дорівнює 2;

б) при якому значенні х значення функції більше за 2.
Оцінювання: за кожне правильно виконане завдання по 3 бала

Контрольна робота з алгебри №4

«Квадратні корені. Цілі числа»

Варіант – 1

1) Побудувати графік функції у=х2на проміжку 0≤х≤4. ()

2) Визначити чи проходить графік функції у=х2 через точку В(-5; 25). ()

3) Розв’язати рівняння: а) ; б) х2=36. (2б+1б)

4) Обчислити: а) . ()

5) Порівняйте значення виразів: . ()

Варіант – 2

1) Побудувати графік функції у=х2 на проміжку -1≤х≤3. ()

2) Визначити чи проходить графік функції у=х2 через точку С(5; 25). ()

3) Розв’язати рівняння: а) ; б) х2=49 (2б+1б)

4) Обчислити: а) ()

5) Порівняйте значення виразів: . ()

Контрольна робота №5

«Квадратні рівняння. Теорема Вієта»

Варіант 1
1. Розв'яжіть квадратне рівняння: а) х2 – 5х + 4 = 0; б) у2 + 9у = 0; (2 бала)

2. Не розв’язуючи рівняння знайти суму і добуток його коренів: х2-2х-8=0 (2 бала)

3. складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють: 5 і 8 (2 бала)

4. Розкладіть квадратний тричлен на множники: х2-8х+7 (2 бала)

5. Скоротіть дріб: (4 бала)
Варіант 2
1. Розв'яжіть квадратне рівняння: a) m2 – 7m + 6 = 0; б) х2 – 6х = 0; (2 бала)

2. Не розв’язуючи рівняння знайти суму і добуток його коренів: х2+х-6=0 (2 бала)

3. складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють: 2 і 7 (2 бала)

4. Розкладіть квадратний тричлен на множники: х2+8х-9 (2 бала)

5. Скоротіть дріб: (4 бала)

Контрольна робота №6

«Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь»

Варіант – 1

1. Одне з натуральних чисел на 7 більше від другого, а їх добуток дорівнює 144. Знайти ці числа.

2. Пароплав пройшов 170 км за течією річки на 2 год швидше, ніж 210 км проти течії. Знайдіть власну швид­кість течії, якщо власна швидкість пароплава дорівнює 32 км/год.

Варіант – 2

1. Одна із сторін прямокутника на 20см більше від другої, а його площа дорівнює 800 см2. Знайти сторони прямокутника.

2. Теплохід пройшов 100 км за течією річки і 64 км проти течії, витра­тивши на це 9 год. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швид­кість течії дорівнює 2 км/год.
Підсумкова контрольна робота з алгебри

Варіант – 1

Вибрати правильний варіант відповіді:

1) При якому значенні змінної не має змісту вираз :
а) 3; б) -3; в) 7; г) -7
2) Скоротіть дріб : а) ; б) ; в) ; г)
3) Обчисліть значення виразу : а) 15; б) 0,15; в) 1,5; г) 150
4) Чому дорівнює сума коренів рівняння
а) 7; б) -7; в) 14; г) -14
5) Подайте у вигляді степеня вираз : а) ; б) ; в) ; г)
6) Укажіть функцію, яка є квадратичною: а) у=5х-6; б) у=х2; в) ; г) у=х3-5х
Розв’язати задачу:

7) Катер проплив 40 км за течією річки і 16 км проти течії, витративши на весь шлях 3 год. Якою є власна швидкість катера, якщо швидкість течії 2 км/год.
Варіант – 2

Вибрати правильний варіант відповіді:

1) При якому значенні змінної не має змісту вираз :
а) 2; б) -2; в) 6; г) -6
2) Скоротіть дріб : а) ; б) ; в) ; г)
3) Обчисліть значення виразу : а) ; б) ; в) ; г)
4) Чому дорівнює добуток коренів рівняння
а) -11; б) 11; в) 9; г) -9

5) Подайте у вигляді степеня вираз : а) ; б) ; в) ; г)
6) Укажіть функцію, яка є квадратичною: а) у=-6х+9; б) у=х3-7х; в) ; г) у=х2-5х

Розв’язати задачу:

7) Човен, власна швидкість якого 18 км/год, проплив 30 км за течією і 16 км проти течії, витративши на весь шлях 2,5 год. Знайдіть швидкість течії.

Оцінювання: завдання №1-6 по 1 балу; №7 – 6 балів

Геометрія

Контрольна робота з геометрії №1

Варіант – 1

Вибрати правильний варіант відповіді:

1) На якому малюнку зображено ромб:


А Б В Г

2) Чому дорівнює , якщо

А) 180о; Б) 150о; В) 80о; Г) 330о

3) Знайти АО, якщо АС=20см

А) 40см; Б) 30см; В) 10см; Г) 15см.
Розв’язати задачі:
4) Знайти кути рівнобедреної трапеції, якщо різниця двох її протилежних кутів дорівнює 60о.

5) З вершини кута ромба, що дорівнює 120о, проведена діагональ завдовжки 10 см. Знайдіть периметр ромба.
Варіант – 2

Вибрати правильний варіант відповіді:

1) На якому малюнку зображено трапецію:


А Б В Г

2) Чому дорівнює , якщо

А) 180о; Б) 150о; В) 30о; Г) 330о

3) Знайти АО, якщо АС=30см

А) 40см; Б) 30см; В) 10см; Г) 15см.
Розв’язати задачі:
4) Знайти кути рівнобедреної трапеції, якщо різниця двох її протилежних кутів дорівнює 40о.

5) З вершини кута ромба, що дорівнює 120о, проведена діагональ завдовжки 15 см. Знайдіть периметр ромба.
Оцінювання завдань: №1-3 по 2 бала, №4-5 по 3 бала.

Контрольна робота з геометрії № 2

«Теореме Фалеса»

Варіант 1

 1. Середня лінія рівнобедреного трикутника, паралельна основі, дорівнює 3 см, а бічна сторона — 5 см. Знайдіть периметр три­кутника.

 2. За даними рисунка знайдіть: а) ОВ1; б) х та у; в)основи трапеції


а) б) в)
Варіант 2

 1. Середня лінія рівнобедреного трикутника, паралельна бічній стороні, дорівнює 4 см, а основа — 5 см. Знайдіть периметр три­кутника.

 2. За даними рисунку знайдіть: а) ОВ; б) х та у; в) основи трапеції
а) б) в)

Контрольна робота № 3

«Подібність трикутників»

Варіант 1

1) Розв’язати задачі за поданими малюнками:

Задача 1

Задача 2

Задача 3АВǁКМ

АВ=2см, СА=КМ,

Знайти: КМАВǁКМ

СВ:СК=1:3

КМ=15м

Знайти: АВА) Б) В)

Який з трикутників зайвий. Чому?

Варіант 2

Задача 1

Задача 2

Задача 3АВǁКМ

АВ=27см, СВ=КМ,

Знайти: КМ


АВǁDК

AC=5, AK=25, DK=15

Знайти: АВА) Б) В)
Який з трикутників зайвий. Чому?

Оцінювання: за кожну правильно виконану задачу по 4 бала

Контрольна робота №4
«Розв’язування прямокутних трикутників»
Варіант 1

 1. На рисунку в прямокутному трикутнику ABC B = 90°, A = α. Виразіть cos α. 1. Спростіть вираз 3sin2 α + 3cos2 α.

 2. Розв'яжіть прямокутний трикутник з гіпотенузою 6 см і гострим кутом 30°.

 3. Знайдіть тангенс гострого кута α, якщо cos α = 0,8.

 4. Знайдіть висоту й бічну сторону рівнобедреної трапеції з основами 2 і 8 та гострим кутом α.

Варіант 2


 1. На рисунку в прямокутному трикутнику ABC A = 90°, C = γ. Виразіть sin γ. 1. Спростіть вираз 2sin2 α+2cos2 α.

 2. Розв'яжіть прямокутний трикутник із катетом 4 см і прилеглим ку­том 60°.

 3. Знайдіть тангенс гострого кута α, якщо sin α = 0,6.

 4. Знайдіть діагоналі ромба зі стороною 6 і гострим кутом α.Оцінювання: завдання №1-3 по 2 бала, №4-5 по 3 бала

Контрольна робота №5

«Площі многокутників»

Варіант – 1

Вибрати правильний варіант відповіді:

1. Площа прямокутника із сторонами 3см та 12 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)

2. Площа квадрата із стороною 5 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)

3. Площа паралелограма із стороною 6см і проведеною до неї висотою – 10 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)
Розв’язати завдання:

4. Знайдіть площу рівнобедреної трапеції з основами 12 см і 22 см і бічною стороною 13 см. (3 бала)

5. Площа рівнобедреного трикутника з кутом при основі 30° дорів­нює 64см2. Знайдіть сторони трикутника. (3 бала)


Варіант – 2

Вибрати правильний варіант відповіді:

1. Площа прямокутника із сторонами 13см та 2 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)

2. Площа квадрата із стороною 6 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)

3. Площа паралелограма із стороною 3 см і проведеною до неї висотою – 5 см дорівнює:

А) 60см2 ; Б) 25см2 ; В) 36см2 ; Г) 15 см2 (2 бала)
Розв’язати завдання:

4. Знайдіть площу рівнобедреної трапеції з основами 22 см і 40 см і бічною стороною 41 см. (3 бала)

5. Площа рівнобедреного трикутника з кутом при вершині 120° дорів­нює 36 см2. Знайдіть сторони трикутника. (3 бала)

Підсумкова контрольна робота з геометрії

Варіант – 1

Вибрати правильний варіант відповіді:


1

На рисунку зображено ромб ABCD. Яка градусна міра кута АВС?
а) 90о; б) 80о; в) 40о; г) 70о2

Відрізок EF=12см середня лінія трикутника АВС. Яка довжина відрізка АС?
а) 6 см; б) 18 см; в) 24 см; г) 12 см3

У трикутнику АВС відомо, що , ВС=6 см, АВ=10 см. Чому дорівнює ?
а) ; б) ; в) ; г)

Розв’язати задачу:
4) Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, бічна сторона — 13 см. Обчисліть площу даного трикутника.
Варіант – 2

Вибрати правильний варіант відповіді:


1

На рисунку зображено ромб ABCD. Яка градусна міра кута ВАD?
а) 50о; б) 65о; в) 130о; г) 150о2

Відрізок PK - середня лінія трикутника АВС. Яка довжина відрізка PK, якщо АВ=18см?
а) 9см; б) 6см; в) 12см; г) 36см3

У трикутнику АВС відомо, що , ВС=4 см, АС=3 см. Чому дорівнює ?
а) ; б) ; в) ; г)

Розв’язати задачі:

4) Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а висота трикутника, проведена до його основи, — 15 см. Обчисліть площу даного трикутника.
Оцінювання: завдання №1-3 по 2 балу; №4 – 6 балів

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Скадовської районної ради Херсонської області
Через яку точку проходить графік функції : а) (2;0); б) (0;2); в) (1;2); г) (2;1)

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Автор: вчитель математики Городищенської загальноосвітньої школи...

Уроках математики
Каптенко Любов Вікторівна, вчитель математики Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської...

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів харківської районної...
Наочність та обладнання: опорний конспект «Тотожні перетворення раціональних виразів»

Квадратні рівняння. Повні І неповні квадратні рівняння. Мета: Сформулювати...
Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики Орловецької зош І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області

Затверджено на засіданні педагогічної ради школи протокол №1
Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шахтарської міської ради Донецької області у своїй діяльності керуєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка