Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Конспект уроку подорожі з алгебри у 7 класі вчителя математики Чернігівського ліцею №32, м. Чернігова

Конспект уроку подорожі з алгебри у 7 класі вчителя математики Чернігівського ліцею №32, м. Чернігова

Конспект уроку – подорожі з алгебри у 7 класі

вчителя математики Чернігівського ліцею № 32, м. Чернігова

Близнюк Наталії Михайлівни
Тема: Формули скороченого множення та узагальнення на основі формули квадрата двочлена.

Мета: узагальнити і систематизувати знання, уміння та навички у застосуванні формул квадрата двочлена і різниці квадратів; розвивати логічне мислення, вміння знаходити раціональне розв’язання; виховувати охайність та самостійність, вміння аналізувати та робити висновки .

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: дошка, підручник Янченко Г., Кравчук В., Алгебра 7клас , 2007р., роздатковий матеріал, комп’ютер, проектор, таблиця.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Домашнє завдання .

Учні записують домашнє завдання яке записано на роздаткових картках (по групах).

На дошку проектується слайд №1.

новый рисунок (17)

Учитель зачитує епіграф до уроку. Сьогодні ми знову вирушаємо у подорож цією мальовничою, цікавою інколи підступною річною, яка зветься «Математика». Будь-яка подорож починається з підготовки тому і ми зможемо подорожувати після ретельної підготовки. І розпочнемо ми з перевірки домашнього завдання.

Слабкі учні отримують картки – підказки для індивідуальної роботи.

№ 619 (записую декілька варіантів відповідей). Завдання – вибрати правильну відповідь.

№ 621 (два учні до початку уроку записують розв’язання на дошці).

№ 616(записую умову на дошці, але без відповідей). На дошці кріпляться картки з відповідями, в довільному порядку. Гра – «Парашутисти» (вибрати картку з відповідною відповіддю). На зворотній стороні карток написані букви, перевертаючи картки при умові ,що вони розташовані правильно, утворюється слово (ФОРМУЛИ).

Записуємо: число, класна робота.

Демонструється слайд №2, №3 з темою та метою уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Продовжуємо перевіряти вашу готовність до подорожі. Перевіримо чи добре ви засвоїли теоретичний матеріал.

 1. Слайд № 4 (Самостійна робота).

новый рисунок (18)

Після виконання роботи учні обмінюються зошитами,учитель коментує правильні пари, а учні перевіряють і виставляють оцінки.


 1. Слайд №5-8

Впізнай формулу і дай означення.

 1. ( a – b)(a + b) = a2- b2

 2. ( a – b)2 = a2- 2ab +b2

 3. ( a + b)2 = a2+2ab +b2

 4. 4. a2 - b2 = ( a – b)(a + b)

1. Добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів.

2. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток цих виразів плюс квадрат другого виразу.

3. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток цих виразів плюс квадрат другого виразу.

4. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми.

Учитель. Молодці! А чи можемо ми вирушати в подорож не знаючи історію?
Слайд № 9-10 (історична довідка)

Раніше ми довели формулу квадрата двочлена.

( a + b)2 =( a + b)(a + b) = a2+ a b+ a b +b2 = a2+2ab +b2 . Такий спосіб доведення називається аналітичним . А давньогрецький учений Евклід, який жив у 3 ст. до н. е., і який створив посібник з математики «Начала», першим геометрично вивів формулу квадрата двочлена( буквена символіка була введена пізніше , у XVI – XVIIст.)

a ab

ab b
a b

a Евклід довів таку теорему : Якщо дану пряму АВ

поділити у будь – якій точці на два відрізки, то

b квадрат, побудований на цій лінії , дорівнює

двом квадратам і двом прямокутникам, що

побудовані на цих відрізках.
ІV. Узагальнення і систематизація знань. Відпрацювання навичок.

Учитель. Отже до подорожі ми готові тому рушаємо.
Творче завдання .

a b c

a ( a + b + c)2= … ?

b

c
Але чому тільки квадрат двох чисел?

І чому тільки до квадрату? А чи не можна знайти метод піднесення до третього , четвертого і більш високих степенів. Давайте спробуємо записати

формулу квадрата суми трьох чисел виходячи з геометричної інтерпретації .

( a + b +c )2 = a2+b2+c2+ 2 ab+2ac + 2bc (дану формулу учні виводять геометрично і записують на дошці,після самостійної роботи)

Завдання додому . Вивести цю формулу та формули : ( a + b)3, ( a + b)4,

( a + b)5 з точки зору алгебри, кажуть, аналітично.

Учитель. А чи цікава подорож без пригод ? Тому перше наше випробування -

усний рахунок.
Слайд № 12.( Колективна робота)

Заповнити зірочки такими одночленами , щоб утворились правильні тотожності .

 1. ( 3 – х)2 = 9 - * + х 2;

 2. ( 2х - *)( * + *) = 4х 2 – 0,64 у 2 ;

 3. ( b + 3)2 = b2 + 6b + * ;

 4. ( 2c – 5)2 = * - 20 c + 25 ;

 5. 9 – 49 y2 = ( 3 – 7y) ( * + *);

 6. ( * - 16c2) 2 = 36a 2 – 48 ac2 + * .


Слайд №13(Робота в парах)

Знайди помилку .

 1. (a + 7) 2 = a2 + 7a + 49 ;

 2. (a - 7) 2 = a2 - 7a - 49 ;

 3. m2 + 25 = ( m -5)(m + 5);

 4. ( x – 10)(x + 10) = x2 -20 ;

 5. ( x – 2y) = x 2 + 4xy + 4y 2.

Перевіряємо колективно.
Учитель. Наші випробування на цьому не закінчуються. Використовувати формули скороченого множення ми можемо при розв’язуванні … (Рівнянь)

Робота по групах. На столах картки з підібраними номерами на урок.

І група працює з учителем, решта ІІ і ІІІ – самостійно. По одному учню від кожної групи показують розв’язання на дошці.
Учитель. Діти корені наших рівнянь 10, 24, 13 – не звичайні, вони позв’язані з життям найвідомішого українця – поета, кобзаря.
Слайд № 15.

новый рисунок (19)
Учитель. Формули скороченого множення використовуються при спрощенні… (Виразів).

І група працює з учителем ,а ІІ і ІІІ – самостійно. По одному учню від кожної групи показують розв’язання на дошці.
Учитель. Формули скороченого множення використовуються при раціональних … (Обчисленнях).
І група працює з учителем , решта ІІ і ІІІ – самостійно. По одному учню від кожної групи показують розв’язання на дошці. Завдання ,які записують на дошці учні І і ІІ групи записують всі учні класу у зошити.
Учитель. Але випробування на цьому не закінчуються і подорож продовжується.
Слайд №16 (Дешифратор)

Тест . ( Робота у парах)

1. ( 8a – b) ( 8a + b)

А) 16 а2- b2; О) 16 а2+ b2 ; У) 64 а2- b2 .

2. (х – 4) (х + 4)

Д)х 2 – 8 ; С) х 2 – 16 ; Р) х 2 + 16;

3. ( а – 3)2

О) а2 – 9 ; А) а2 + 6ab + 9 ; П) а2 – 6ab + 9 .

4. (2x + 5)2

І) 4х2 + 20х + 25 ; К) 4х2 + 25 ; Ч) 4х2 + 10х + 25 .

5. 9х2 – 16

И) ( 3х +4)( 3х + 4); Х) ( 3х +4)( 3х - 4); А) ( 3х +8)( 3х - 8) .

Учні називають слово « УСПІХ»
V . Підсумок .

Учитель. Молодці сьогодні ви гарно попрацювали, тому успіху вам не тільки з математики а й у всьому. А тому бажаю вам завжди бути … Демонструється слайд № 17.

новый рисунок (20)

Учитель. А хто як працював, сьогодні, на уроці, підведемо підсумки (за відповіді учні отримували смайлики , тому рахуємо і виставляємо оцінки).

Додаток до уроку
отсканировано 15.12.2013 21-49

Картка № 1 ( 6 балів)

Запишіть вирази у вигляді многочлена опираючись на схеми

( + ) 2 = 2 + 2 + 2

( - ) 2 = 2 - 2 + 2( + ) ( - ) = 2 - 2

а) (b + 3)2 =

б) ( 6 – х)2=

в) ( 3х – 4)( 3х- 4) =

г) ( 2а – b) ( 2a + b)=

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Конспект уроку з алгебри 7 класу Підготувала та провела вчитель математики...
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми в нестандартній формі

План-конспект бінарного уроку математики І фізики в 11 класі
Климань Тамара Миколаївна, учитель математики вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель

План-конспект уроку геометрії в 7-му класі Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал по темі «Трикутники»

Конспект уроку. Тема: Лінійна функція, її графік та властивості
Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер для вчителя, комп’ютер для учнів, картки з завданням, шаблони графіків

Конспект уроку алгебри у 9 класі Розв’язування систем рівнянь другого...
Тема: Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними (перший урок з теми)

Розв’язування показникових рівнянь
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Об’ єми многогранників та тіл обертення
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 11 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Урок-захист творчих робіт Розробка уроку з алгебри в 9-в класі
Тема: Розв’язування задач практичної направленості на арифметичну та геометричну прогресії

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Урок алгебри у 7 класі Тема : «Множення многочлена на одночлен»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка