Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок з використанням інтерактивних технологій Тема уроку

Урок з використанням інтерактивних технологій Тема уроку

Урок з використанням інтерактивних технологій
Тема уроку: Рівняння. Загальні відомості про рівняння.

Мета: освітня: активізувати загальні відомості учнів про рівняння, корені рівняння,вміння розв’язувати нестандартні рівняння на основі залежності між компонентами арифметичних дій; формувати навички розв’язувати задачі за допомогою складання рівнянь;

розвиваюча: розвивати вміння лаконічно й математично грамотно висловлювати свою думку;

виховна: виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця – ключ, правила проведення інтерактивних вправ «Мікрофон» та «Незакінчені речення»

Епіграф уроку: Не достатньо мати лише добрий розум,

Головне – це раціонально застосовувати його.

Р Декарт.
План уроку:


з/п

Назва етапу уроку

Час(хв.)

Методи та прийоми.

1

Мотивація навчальної діяльності

3

Звернення до класу.

2

Актуалізація опорних знань

7

«Мікрофон»

3

Вивчення нового матеріалу

5

«Повторне відкриття»

4

Узагальнення вивченого матеріалу5
1
5

1) Усне розв’язування вправ
2) Навчальна гра.
3) Робота біля дошки

5

Підсумок

4

«Незакінчене речення.»

6

Домашнє завдання
Хід уроку.

1.Організація класу

2. Мотивація пізнавальної діяльності.

Історична довідка про рівняння .Починаючи з першого і по шостий клас ви вивчали математику. А, тепер, коли ви стали семикласниками, вам видали аж два підручники – це «Алгебра» і «Геометрія». Сьогодні у нас урок алгебри.

Що ж це за незнайоме слово? Ми починаємо вивчати алгебру з теми «Рівняння» І це не даремно, тому, що алгебра почалася і довго розвивалася саме як наука про рівняння. Навіть сама назва «алгебра» утворилася від слова «альджебр», яке відомий узбецький математик IX ст. Мухаммед

Аль – Хоррезмі використовував у своїй книзі про розв’язування рівняння.

Перші рівняння люди вміли розв’язувати дуже давно. Єгипетські вчені майже 4 тис. років тому невідоме число в рівнянні називали «хау» (у перекладі – «купа») і позначали спеціальним знаком. У папірусі, що дійшов до нас, є така задача:

Купа і її сьома частина становить 19. Знайдіть купу.

Сьогодні ця задача виглядала б так: «Сама невідомого числа і його сьомої частини дорівнює 19. Знайдіть невідоме число.» Щоб розв’язати цю задачу, необхідно скласти рівняння:

х+1/7х=19
2. Повідомлення теми і мети уроку.

- Відповідно до мети уроку кожен із вас повинен поставити власні цілі , над досягненням яких і буде працювати на сьогоднішньому уроці. Подумайте, які це будуть цілі , й обговоріть їх у парах.

3.Актуалізація опорних знань.

Отже, ви зрозуміли, як важливо уміти розв’язувати рівняння. Давайте пригадаємо прості правила, які ви визначили ще в молодших класах і за якими ми можемо знайти невідомий компонент рівняння.
Технологія «Мікрофон».

Учитель ставить запитання до учнів. Учням запропоновано певний предмет (ручка або олівець), що виконуватиме роль мікрофона. Діти передають його один одному, по черзі беручи слово. Відповідає тільки той, у кого уявний мікрофон.

- Як знайти невідомий доданок?

- Як знайти невідоме зменшуване?

- Як знайти невідомий множник?

- Як знайти невідоме ділене?

- Як знайти невідомий дільник?

Знайдіть невідомий член рівняння: 5х=50; х-7=42; 18-х=75.
4.Визначення нового матеріалу. Сприймання і усвідомлення загальних відомостей про рівняння

Пояснення вчителя. Ви всі любите розв’язувати кросворди, де в порожню клітинку потрібно поставити деяке число. Наприклад, 3*-27=9, на пропущене місце вставимо букву, що називається змінною. Змінні найчастіше позначають х або у, але можна позначити змінну будь якою буквою.

*Рівняння – це рівність, що містить змінну.*

Якщо в рівнянні 3х-27=9 замість змінної х написати число 12, то дістанемо правильну числову рівність 3*12=9. Кажуть число 12 задовольняє дане рівняння.

*Число, яке задовольняє рівняння, називається коренем рівняння або розв’язком рівняння.*

Дане рівняння має тільки один розв’язок число - 12 .Але є рівняння, що мають не один, а три або чотири корені або взагалі не мають коренів.

*Розвязати рівняння – означає знайти всі його корені або показати, що їх, немає.*

Кожне рівняння має ліву і праву частини. Так у рівнянні 3х-27=9 різниця

3х-27 – це ліва частина, а 9- права.

3х, 27,9 – називають членами цього рівняння.

5 Узагальненння і систематизація вивченого матеріалу.

1.Усне розв’язання тренувальних вправ.

* Які з чисел – 2,5;5;7,5 – є коренями рівняння (х-6,5)(х+15) =9?

* Складіть будь – яке рівняння,коренем якого є число 15?

* Скільки коренів має рівняння х(х-2)(3+х) = 0?

* Чи має рівняння 7+х=х корені. Чому?

* Покажіть ліву та праву частини рівняння 2х+3=3х-8 та назвіть його члени.

2.Навчальна гра «Відгадай задумане слово».

На дошці заздалегідь заготовлена таблиця – ключ, що дозволяє знайти букви задуманого слова. Букви відповідають числам, які є коренями даних рівнянь. Рівняння необхідно розв’язувати по порядку.

х-12=32; 6х=3,6; -10х=8; 1/3х=12; -10+х=15; 2х+5=12; 1-3х=25.


Таблиця – ключ.

-0,8

44

78

-2,5

3,5

25

-8

1/3

36

40

0,6

г

а

м

д

р

б

а

н

е

о

л


Задумане слово «алгебра».
3.Розвязування задачі за допомогою рівнянь.

На безлюдному острові Робінзон Крузо навчив рахувати свого папугу від одного до якогось числа. Якби це число подвоїти і до результату додати 30, то дістали б півсотні. До якого числа навчився рахувати папуга?

Рівняння до задачі складається колективно, але розв’язують його учні самостійно.

6.Підсумок уроку.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення.»

Учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловитися, щодо підсумку уроку, закінчивши його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями: «На сьогоднішньому уроці ми дізналися…», «На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було …» та « На початку уроку я поставив перед собою мету Ось як я її досягнув…».
7. Домашнє завдання.

1. Повторити правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.

2. При якому значенні змінної х значення виразів -11х+2 і 9-21 рівні між собою?

3.Знайдіть суму коренів рівняння : х+1/4=3/8 та 2х/3=9.

4.Вивчити означення рівняння. Кореня рівняння.

5.Що означає розв’язати рівняння.

6.Завдання на розв’язок рівнянь.

Література.
1. Освітні технології. За редакцією О.М. Пехоти – К.:А.С.К., 2002.

2. Пометун О. Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання – К.:А.С.К., 2002.

3.Інерактивні технології на уроках математики. І. С. Маркова. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.

4. Методичний порадник : форми і методи навчання. Автор – викладач Б.О. Житник – Х. Вид. група «Основа»,2008.

Тема уроку. Рівносильні рівняння.
Мета: освітня: ввести поняття рівносильних рівнянь, сформулювати основні властивості рівнянь, домогтися чіткого усвідомлення учнями умови рівносильності рівнянь; продовжувати роботу над формуванням умінь та навичок розв’язувати рівняння;

розвиваюча:розвивати вміння висловлюватись з теми, відпрацьовувати

вміння говорити коротко, але по суті й переконливо;

виховна: виховувати активність, увагу, інтерес до нових знань і прагнення їх набути.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:комплект тестових завдань, роздавальний матеріал для «Математичного лото», правила проведення інтерактивної вправи «Броунівський рух».

План уроку.


№з/п

Назва етапу уроку

Час/хв.

Методи та прийоми

1.

Перевірка домашнього завдання

3

Бесіда.

2

Актуалізація опорних знань.

10

Тест «Інтелектуальна розминка»

3

Мотивація навчальної діяльності.

1

Рефлексія.

4

Сприймання нового матеріалу.

6

«Броунівський рух.»

5

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

5

10
5

1. Усне розв’язання тренувальних вправ.
2. «Математичне лото»
3. Навчальна самостійна робота.

6

Підсумок.

3

Підсумкова рефлексія.

7

Домашнє завдання.

2
Хід уроку.

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити наявність домашнього завдання у учнівських зошитах. Відповісти на запитання, що виникли під час виконання домашнього завдання.

III. Актуалізація опорних знань.

Розвязання тестів. Учитель роздає учням аркуші із запитаннями, складеними у вигляді тестів. Завдання повторюють матеріал попереднього уроку. По закінченні відведеного для роботи часу учні обмінюються аркушами. Під контролем вчителя здійснюється взаємоперевірка, виставляються оцінки: за правильну відповідь 1бал.

Тест «Інтерактивна розминка.»

1. Рівність, що містить змінну, називається:

а) виразом. б) рівнянням. в) нерівністю.

2. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба від’ємник і різницю…

а) додати. б) відняти. в) поділити.

3. Рівняння 3х+6=-12 має:

а) один корінь. б) два корені. в)три корені.

4. Число, яке задовольняє рівняння, називається його…

а ) змінною. б) розв’язком. в) значенням.

5.У рівнянні 4х-15=х+15 сума х+15 називається його…

а) лівою частиною. б) правою частиною. в) серединою.

6.Коренем рівняння 3/4х=15 є число…

а)-20; б) 45/4; в) 20.

7. Рівняння 5-у=8-у …

а) не має розв’язків б) має безліч розв’язків. в) має один розв’язок.

8. Число -1 задовольняє рівняння…

а ) х+15=2х; б ) 4-6х=8; в )10+7х=3

9. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток… на відомий множник.

а ) помножити; б ) поділити; в ) відняти.

10. Знайти всі корені рівняння або довести,що їх немає,- означає…

а ) розв’язати рівняння; б ) спростити рівняння; в) допустити помилку в рівнянні.

11. Яке рівняння відповідає умові задачі: «Я задумала число. Потім знайшла його третю частину, а до здобутого результату додала 6. Після чого дістала 18. Яке число я задумала?

а ) 3х+6=18; б ) х/3+6=18; в ) х/3+х+6=18.

12. Чому дорівнює шукане число в задачі?

а ) 36 б ) 4 в) 12.
IV. Мотивація навчальної діяльності.

Нескладні рівняння можна розв’язувати , знаючи залежність між компонентами арифметичних дій . Але світ рівнянь не обмежений лише рівняннями, що розв’язуються за одну дві дії. Як, наприклад, розв’язати рівняння 4х+5=2(х+6). Ми повинні спочатку спрощувати складне рівняння, замінюючи його простим.

Повідомлення теми і мети уроку.

Відповідно до мети уроку поставте собі цілі, над досягненням яких ви будете працювати на сьогоднішньому уроці. Обговоріть їх у парах.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

Пояснення вчителя. Згідно з розподільним законом множення, праву частину рівняння 4х+5=2(х+6) можна подати у вигляді 2х+12 . Тоді рівняння матиме вигляд 4х+5=2х+12 . Оскільки з розподільного закону випливає, що при кожному значенні х вирази 2(х+6) і 2х+12 рівні, то друге рівняння – це просто інше формулювання першого і має ті самі розв’язки. Такі рівняння називають рівносильними.

Два рівняння називаються рівносильними , якщо кожний розв’язок одного є розв’язком другого і навпаки. Рівняння, які не мають коренів, теж вважаються рівносильними.

Щоб розв’язати складніші рівняння, їх треба замінити простими й рівносильними даним. Для цього використовують властивості, з якими ви зараз ознайомитесь.

Інтерактивна вправа « Броунівський рух.»

Учитель роздає по картці кожному учневі. На картках записано по одній основній властивості рівнянь та наведені приклади.

* У будь – якій частині рівняння можна звести подібні доданки або розкрити дужки.

2х+8х+5=3(х-2) рівносильне рівнянню 10х+5=3х- 6

* Будь - який член рівняння можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний.

4х+9=х-3 рівносильне рівнянню 4х-х=-3-9. * Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля.

10х=5 рівносильне рівнянню х=0,5

Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картках. Учитель перевіряє, чи розуміють вони прочитане, та пропонує учням ходити по класу і знайомити однокласників із своєю інформацією. Завдання учня полягає в тому, щоб протягом відведеного часу поділитися своїм фактом з найбільшою кількістю однокласників і самому одержати інформацію від іншого учня.

VI. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

1.Усне розв’язання тренувальних вправ.

1) Чи рівносильні рівняння?

а ) 5(х-3)=25 і х-3=5

б) 4/5х-3/5=0 і 4/5х=3/5

в) (2х-7)(х+1)=0 і 2х-7=0

2. Складіть рівняння рівносильне рівнянню 3(х+12)=36.

3.Які з рівнянь рівносильні рівнянню 7х=49?

а) 7х+1=50 г) 14х=98

б) 6х=42 д)7х-49=0

в) 5х=40 е) 6х=49-х

2. Математичне лото.
Учні одержують картки « Математичне лото», в клітинках якого знаходяться завдання, що необхідно розв’язати. Учні записують розв’язання у зошитах, а знайшовши відповідь , накривають завдання карткою. На звороті кожної картки – буква. Таким чином, розв’язавши всі завдання, учні одержують ім’я відомого вченого, якому належить вислів: «Математику вже тому вчити треба, що вона розум в порядок приводить» (М.В. Ломоносов.)


2-3х=х

5х-150=0

4/7х=16

2(у+6)=12

7=6-0,2х

у-8у=28

5х -4х

3 =3-1,5х-9=0

-0,3х =-63. Навчальна самостійна робота.

Середній рівень.

При якому значенні змінної значення виразу 2а-1/3 дорівнює 2/3?

Достатній рівень.

При якому значенні змінної х значення виразу 2х-3 дорівнює сумі чисел 4/14 і 108/21.

Високий рівень.

Знайдіть число, якщо сума часток від ділення цього числа на 8 і на 12 дорівнює 10.
VII. Підсумок уроку.

1. Вивчили означення рівносильних рівнянь та основні властивості рівнянь, набули навичок і умінь їх застосовувати.

2. Рефлексія. Чи продуктивною була ваша праця на уроці? Чи вдалося вам заповнити прогалини в знаннях? Що нового дізналися?

VIII. Домашнє завдання.

Обовязковий рівень. 1. Вивчити основні властивості рівнянь.

2. Знайти корінь рівняння:

а )2,6х=108+2х

б) -0,7х+2=65

в) 14х-1=27.

3. Придумати й написати три пари рівносильних рівнянь.

Високий рівень.

Зменшуване у 5 разів більше, ніж від’ємник , а різниця дорівнює 44.Скласти рівняння, що відповідає умові задачі.

IX. Виставлення оцінок за урок.
Література.
1.Киричук О.І Виховання у учнів інтересу до навчання – К.1986.

2.Демиденко В.К. Виховання інтересу до навчання: К – Знання,1978.

3. Методичний порадник : форми і методи навчання. Автор – викладач Б.О. Житник – Х. Вид. група «Основа», 2008.

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Уроки математики з використанням інтерактивних технологій у класі комплекті
Мета: Розвивати вміння використовувати таблицю множення на 5 під час розв’язування прикладів І задач

Практична спрямованість формування математичних компетентностей учнів...
Анотація: в статті розказано про актуальність компетентнісного підходу до навчання, про важливість використання інтерактивних технологій...

Проекту
...

Література додатки уроки з використанням ікт математика (4 клас)....
Розділ Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі

Об’ єми многогранників та тіл обертення
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 11 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Розв’язування показникових рівнянь
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Урок з алгебри 8 клас Тема уроку
Розвивати пам'ять, культуру математичних обчислень. Виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливість

Урок-захист творчих робіт Розробка уроку з алгебри в 9-в класі
Тема: Розв’язування задач практичної направленості на арифметичну та геометричну прогресії

Урок алгебри у 7 класі Тема : «Множення многочлена на одночлен»
...

Урок узагальнення та систематизації знань. Форма уроку. Урок-захист...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка