Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема І. Функції,рівняння І нерівності

Тема І. Функції,рівняння І нерівності
Алгебра, 10клас


Тема І.Функції,рівняння і нерівності

12

1
Множина та її елементи.

1

2
Підмножина. Операції над множинами.

1

3
Функція та її основні властивості.

1

4
Парні і непарні функції.

1

5
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.

1

6
Тренувальні вправи. Самостійна робота

1

7
Обернена функція.

1

8
Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок.

1

9
Метод інтервалів.

1

10
Тренувальні вправи.

1

11
Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота № 1

1

12
Узагальнення,систематизація та оцінювання з теми

1Тема 2. Степенева функція

14

13
Означення кореня п-ого степеня.

1

14
Властивості кореня п-ого степеня.

1

15
Тотожні перетворення виразів, що містять корені п-ого степеня.Самостійна робота

1

16
Степенева функція з натуральним показником.

1

17
Степенева функція з цілим показником.

1

18
Тренувальні вправи.

1

19
Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота № 2

1

20
Ірраціональні рівняння

1

21
Ірраціональні рівняння

1

22
Розвязування систем ірраціональних рівнянь

1

23
Тренувальні вправи.Самостійна робота

1

24
Ірраціональні нерівності

1

25
Тренувальні вправи.

1

26
Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота № 3

1Тема 3. Тригонометричні функції

20

27
Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу.

1

28
Розв’язування вправ

1

29
Знаки тригонометричних функцій.Парність і непарність тригонометричних функцій.

1

30
Періодичні функції.Самостійна робота

1

31
Властивості і графіки функцій y=sinx та y=cosx.

1

32
Властивості і графіки функцій y=tgx та y=ctgx.

1

33
Тренувальні вправи.

2

34
Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота №4

1

35Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу.

1

36Тренувальні вправи.

1

37Формули додавання.

1

38Формули зведення.

1

39Формули подвійного аргументу.

1

40Формули половинного аргументу.Самостійна робота

1

41Сума і різниця синусів (косинусів)

1

42Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

1

43Гармонічні коливання.

1

44Тренувальні вправи.

1

45Тренувальні вправи.

1

46Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота № 5

1


Тема 4.Тригонометричні рівняння і нерівності

14

47Рівняння cosx=b

1

48Рівняння sinx=b

1

49Рівняння tgx=bctgx=b

1

50Тренувальні вправи.

1

51Тренувальні вправи.

1

52Функції y=arccosx, y=arcsinx, y=arctgx, y=arcctgx.

1

53Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних.

1

54Тренувальні вправи.Самостійна робота

2

55Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

1

56Тренувальні вправи.

1

57Тренувальні вправи.

1

58Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей

1

59Тренувальні вправи.

1

60Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота №6

1


Тема 5.Систематизація та узагальнення

6

61Функції, рівняння і нерівності

1

62Степенева функція

1

63Ірраціональні рівняння і нерівності

1

64Тригонометричні функції,рівняння, нерівності

1

65Підсумкова контрольна робота

1

66Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

1

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Тема уроку
Нерівності із змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності

Підручник: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,В. Б. Полонський, М....
Повторення навчального матеріалу за 10 клас Функції,рівняння І нерівності. Степенева функція

Вступного випробування
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння І нерівності; функції; елементи комбінаторики;...

Вступного випробування
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння І нерівності; функції; елементи комбінаторики;...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння І нерівності; функції; елементи комбінаторики;...

Уроки для 9 класів
Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання І спадання функції

Урок №27 Тема. Найпростіші перетворення графіків функцій Мета уроку:...
Сформувати первинні уміння «читати» графіки функцій (тобто за готовими графіками задавати рівняння функцій), а також виконувати побудови...

Тема: «Функції. Властивості та графіки функцій»
«Функції. Властивості та графіки функцій»; закріпити поняття лінійної функції, квадратичної функції; удосконалити вміння побудови...

1. алгебраїчні рівняння І нерівності
Це включає І освоєння геометричних прийомів рішення задач як рівноправних з аналітичними методами

Тема: «Неповні квадратні рівняння»
Мета навчальна: систематизувати, узагальнити, розширити І перевірити знання учнів по темі «Квадратні рівняння, Неповні квадратні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка